Η εταιρία με την επωνυμία “ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ&ΣΙΑ ΙΚΕ” με ΑΦΜ 800791747 και ΑΡ.ΓΕΜΗ:141048842000 και το διακριτικό τίτλο «Aegean Home Rent» δικαιούχος της ιστοσελίδας www.aegeanhomerent.com  με σκοπό την παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών σε επαγγελματίες του Real Estate, προσφέρει τις υπηρεσίες της με τους παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας, aegeanhomerent.com και ο κάθε συνδρομητής των παρεχόμενων υπηρεσιών της, παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη των σελίδων. Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση της ιστοσελίδας, aegeanhomerent.com,  αλλά να γνωστοποιήσει στην Εταιρία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη.

 

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο Aegean Home Rent, όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας Aegean Home Rent ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα, και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Aegean Home Rent.

 

Οι ανωτέρω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.